Voor individu en team
 

 √   Energie in werken

 √   Wendbaar in samenwerking

 √   Verbindend in leiderschap
 √   Innovatief in oplossingen

 √   Impact op omgeving

Ontdek glans achter de schuring !

 
Met ZIT werk je naar een gemakkelijkere waarheid.
Je ontwikkelt inzicht in het versterken van natuurlijk potentieel van jezelf en anderen, ook waar dat onder druk van de omgeving niet altijd tot zijn recht komt.  Met impact op meerdere thema's tegelijk (bekijk voorbeelden).
 
Je leert hoe je makkelijker èchte oorzaken van dilemma’s herkent
en nieuwe, minder complexe oplossingen ontdekt, voor jezelf, samenwerken en organiseren, met impact op aanbod. En hoe je uit de waan van de dag blijft. Met je praktijk als uitgangspunt, zodat inzichten direct toepasbaar zijn.
 
Effectiviteit, creativiteit en prestaties verbeteren organisch,
dus met minder moeite. Draagvlak, vitaliteit, zelfsturing en regie bij (maatschappelijke) projecten en veranderingen nemen meer vanzelf  toe. Met ruimte voor innovatie en meerwaarde, materieel en immaterieel.
 
Behoefte aan opleiding en training neemt af
of wordt, indien toch nog nodig, specifieker en doelgerichter, wat meer ruimte in tijd, geld en energie mogelijk maakt.

IMPACT

Met een ZIT-sessie vergroot je de regie op meerdere dilemma's tegelijk.

Bekijk ▼ voorbeelden. 

HET BESTE UIT MENSEN EN ORGANISATIE HALEN

Rendement uit leren en veranderen
TOP - sessie
TEAM
INDIVIDU

       Verbindend leidinggeven, ook in moeilijke tijden, door plezier en a

      ambitie te bevorderen en resultaten, slagkacht en innovativiteit te

      ontwikkelen.

 

        Energie voor (samen) werken versterken door jezelf te inspireren

      en vitaliteit en effectiviteit te versterken, makkelijker te

      communiceren en van anderen medewerking te verkrijgen.

 

        Informatie helder overdragen door te presenteren met charisma,

       zin en passie uit te stralen en collega's of publiek met

       enthousiasme te  betrekken.

 

        Waarde voor de arbeidsmarkt houden en duurzaam inzetbaar

       zijn door meer rendement uit je talenten te halen en jezelf en je

       omgeving uit te dagen en te inspireren.

 

TEAM

       Creativiteit en (im-)materiële verdienmodellen bevorderenindien

     onvoldoende mensen en middelen, door met in-/externe betrokkenen,

     belangen en nieuwe kaders af te stemmen.

 

       Uit de waan van de dag wendbaarheid en eigenaarschap stimuleren

     en verzuim of verloop van mensen verminderen, door verbetering  van

     vitaliteit, communicatie, werkwijzen, gedrag.

 

       Pro-actieve zelfsturing stimulerenondanks weinig tijd nieuwe ideeën

     ruimte geven, door beter in te spelen op ontwikkelingen en 
     vernieuwend aanbod of slimmer organiseren te bevorderen.

 

      (Team-)energie stimuleren bij onvoldoende motivatie voor

     veranderingen, door talenten, slagkracht, vitaliteit en werkplezier 
     te verbinden aan (nieuwe) gezamenlijke resultaten.

 

 

Zoals de balans in focus en energie van de sporter, die talent, slagkracht en vitaliteit blijft versterken.

Verbeter leren en veranderen !
 

Investeer je nu al in ontwikkeling voor jezelf of team?
Blijft resultaat dan actueel of blijkt de praktijk weerbarstiger? Of vragen ontwikkelingen steeds weer nieuwe leerdoelen, terwijl het werk zelf al alle aandacht vraagt en budget en tijd beperkt is?
 
Merk je bij veranderingen soms verschil in woorden en actie? 
Of blijkt het soms lastig de oorzaken van dilemma's echt te achterhalen? Zodat je zelf, of medewerkers, steeds achter feiten aan (b)lijken te lopen of dat draagvlak en motivatie afneemt?   
 
Wil je dit doorbreken? Of gewoon blijvend verbeteren en vernieuwen?
Dan vraagt (samen) werken om een andere energie en om oplossingen, die sneller complexere vragen eenvoudiger maken. En om combineren van meer ontwikkelvragen in een keer, dus minder tijd en geld.
 
Dan ben je toe aan een ZIT-sessie!

                                                         

 

 Creativiteit en (im-)materiële verdienmodellen 

 bevorderen, indien onvoldoende mensen en

 middelen, door met in-/externe betrokkenen,

 belangen en nieuwe kaders af te stemmen.

 

 Uit de waan van de dag wendbaarheid en

 eigenaarschap stimuleren en verzuim of verloop   van mensen verminderen, door verbetering van

 vitaliteit, communicatie, werkwijzen, gedrag.

 

 Pro-actieve zelfsturing stimuleren, ondanks weinig

 tijd om nieuwe ideeën ruimte geven, door

 beter in te spelen op ontwikkelingen en 
 vernieuwend aanbod of slimmer organiseren te

 bevorderen.

 

 (Team-)energie stimuleren bij onvoldoende

 motivatie voor veranderingen, door talenten, 

 slagkracht, vitaliteit en werkplezier te verbinden aan

 (nieuwe) gezamenlijke resultaten.

 

 Verbindend leidinggeven, ook in moeilijke tijden,

 door plezier en ambitie te bevorderen en

 resultaten, slagkacht en innovativiteit te

 ontwikkelen.

 Energie voor (samen) werken versterken door

 jezelf te inspireren en vitaliteit en effectiviteit te

 versterken, makkelijker te communiceren en van

 anderen medewerking te verkrijgen.

Informatie helder overdragen door te presenteren met charisma, zin en passie uit te stralen en collega's of publiek met enthousiasme te betrekken.

Waarde voor de arbeidsmarkt houden en

duurzaam inzetbaar zijn door meer rendement uit je talenten te halen en jezelf en je omgeving uit te dagen en te inspireren.

INDIVIDU
Benieuwd hoe je zelf of je team functioneert?
Informeer naar een vrijblijvende analyse of verkenning