Wat leer je in een vitaliteitstraject?

 
√  Meer grip krijgen op je energiebalans, stress reduceren en je omgeving beter regisseren.
√  Fysieke en mentale klachten waar mogelijk voorkomen of herstel bevorderen.
√  Inzicht vergroten in factoren die de ideale situatie belemmeren en stimuleren.
√  Handvatten krijgen om opgedane inzichten concreet toe te passen in de praktijk.
 
Met een integrale aanpak op basis van ruim 30 jaar ervaring in persoonlijke en werksituaties.
(Voor eventuele specifieke medische vragen of voedingsadvies verwijzen we desgewenst naar met ons samenwerkende deskundigen.)

RESULTAATGEBIEDEN

We focussen op 4 pijlers, afgestemd op behoefte.

 

Zie uitleg achter de afbeeldingen. 

ENERGIEBALANS IN WERK EN PRIVÉ

Wisselwerking brein - body
 
a. Mentale overtuigingen afstemmen op fysiek en emotioneel welzijn.
 
b. Sneller spanningen signaleren en makkelijker ontspannen.
 

Behoud vitaliteit, kracht en potentieel

 

Wil je meer bereiken met minder moeite? 
Kom je door de waan van de dag minder toe aan je ambitie of passie?
Vraagt je gezin of werk meer van je dan je wil of kan geven?
Wil je meer aandacht aan gezondheid besteden, fysiek of mentaal? 
Heb je behoefte aan een (her-)bezinning op je toekomst?

 

Ook als de omgeving niet helemaal perfect is!
Veel mensen reageren op dilemma's met gedrag dat ze kennen.
Vaak is er te weinig tijd of inzicht om de meest optimale actie te kiezen. 
Om dit te doorbreken is bewustwording nodig van èchte oorzaken van dilemma's.
En meer opties ontdekken voor manieren van samen werken/leven, leidinggeven en communiceren.
Zodat situaties minder complex worden en daarmee overzichtelijker, je meer energie krijgt
en ruimte over blijft voor andere activiteiten.

 

Dan is het tijd voor vitaliteitsmanagement!
Het traject is geschikt voor individuen of groepen, zowel particulier als in-company.
In het intakegesprek stemmen we persoonlijke doelen en aantal sessies af.

 

Vraag ▼ een vrijblijvend (online) gesprek aan.
Daarin inventariseren we je vragen en ontvang je meer informatie op maat.
 
a. Uitstraling waarnemen bij
jezelf en anderen.

b. Duidelijker impact maken in gesprekken en (groeps-)presentaties.
 
 
a. Inzicht vergroten in de wisselwerking tussen gedrag en oorspronkelijke intentie.

b. Van beïnvloeding door naar impact maken op de omgeving.
 
 
a. Bewust en onbewust potentieel zicht- en inzetbaar maken.
 
b. Dilemma’s oplossen met
  kwaliteiten die zin en energie geven.
 
Charisma versterken
Interactie met omgeving
Talenten (her-)ontdekken

Wat leer je in een vitaliteitstraject?

 
  √  Meer grip krijgen op je energiebalans,
      stress reduceren en je omgeving beter
      regisseren.
 √   Fysieke en mentale klachten waar mogelijk
      voorkomen of herstel bevorderen.
  √  Inzicht vergroten in factoren die de ideale
      situatie belemmeren en stimuleren.
  √  Handvatten krijgen om opgedane inzichten
      concreet toe te passen in  de praktijk.
 
  Met een integrale aanpak op basis van ruim 30
  jaar ervaring in persoonlijke en werksituaties. 
  (Voor eventuele specifieke medische vragen of
  voedingsadvies verwijzen we desgewenst naar
  met ons  samenwerkende deskundigen.)