Wil je bijzondere (innovatieve) oplossingen vinden of juist zichtbaar maken?
→ Voor je project, team of organisatie
→ Voor persoonlijke of leiderschapsontwikkeling
→ Voor actuele en toekomstige dilemma's
 
We faciliteren je activiteiten,
waarin je je kennis kunt delen, je vraag voorleggen, ervaring beleven of niveau testen. 
Om in korte tijd laagdrempelig te experimenteren, leren en inspireren.

Deelname aan een ZIT-workshop

√  Voor bewustwording en leerdoelen
√  Over actuele en gewenste ontwikkelingen
√  Met interactieve en creatieve werkvormen
√  Concrete handvatten voor de praktijk

 

 

Bekijk ▼ de workshops

4 workshops

 

Ervaar de impact op ontwikkeling van mensen, leiden en innovatie van onze werkwijzen en het principe van de omgekeerde actie.
 

Maak keuze uit de 4 workshops om met collega's en partners:
√  samenwerking te verbinden
√  leerthema's te verdiepen
√  nieuw beleid te introduceren
√  ideeën en initiatieven te genereren
 
Duur, locatie, opzet en inhoud worden vooraf op de actualiteit van de deelnemers afgestemd. Ook online-mogelijkheden.
 
Ervarend leren
Ontmoeten
Inzicht in TOP-niveau
Talkshow

 

    Inspirerende simulaties om in korte tijd:

    √  met plezier, uitdaging en inzichten    

    √  in een nieuwe realiteit te leren 

    √  op scenario’s en knelpunten te reflecteren

    √  met een beroep op verschillende talenten 

    √  op maat voor kleine en grote groepen    

 

    Biedt inzicht in kwaliteiten en kernwaarden voor: 

    √  onderdeel van opleiding en werving

    √  leiderschaps- en teamontwikkeling 
    √  richting aan beleidsverandering/-doelen 

 

    Met o.m. de mobiele escaperoom op locatie 
    om in een pressurecook teamkwaliteiten en valkuilen
    te verhelderen. Voor  5 tot 15 personen.

 

ZIT-BELEVING

√  

    Met belanghebbenden aan één tafel

    √  rond een dilemma, thema of project

    √  verschillende invalshoeken belichten

    √  in een talkshow, met presentator

    √  naar keuze met of zonder publiek

 

    Biedt inzicht en oplossingen voor kansen en dilemma's

    en geeft zichtbaarheid aan mensen, initiatieven, visies 
    en prestaties.

 

     Met mogelijkheid tot audio of video-opname

    √  in studio of op locatie

    √  resultaten zichtbaar voor doelgroep of stakeholders

    √  naar wens verspreiding in (sociale) media

 

    Combinatie met Meet ▲ mogelijk.

 

 

 

    Een actueel thema verkennen

    √  met gelijk- of anders gestemden
    √  met relevante deskundigen 

    √  voor een genodigd publiek.

 

    Biedt inzicht en feedback bij ontwikkelprocessen

    en sluit aan bij de praktijk.

 

    Voorbeelden voor thema's:

    - draagvlak ontwikkelen        - vitaliteit en energie

    - meerwaarde verdienen      - duurzame inzetbaarheid

    - innovatieve oplossingen     - balans sturing en ruimte

    - pro-activiteit bevorderen   - in co-creatie verbinden

 

 

    Combinatie met Explore ▼ mogelijk.

 

Supportopties voor je eigen bijeenkomst

√  Expertise in transitieprocessen naar wens

√  Op ambities afgestemde werkvormen
√  (Dag-)voorzitter, coach of interviewer
√  Locatievoorzieningen
 

Informeer via contact

 

     ZIT-CHECK INDIVIDU

    √  Leidinggevenden en andere professionals

    √  7 bouwstenen met elk 6 eigenschappen

    √  Met 360° feedback

    √  inzicht in cultuurpercepties van deelnemers

 

    Op basis van onderzoek naar kwaliteiten van

    Nelson Mandela, met voorbeelden in eindverslag.

 

     ZIT-CHECK ORGANISATIE

    √  Voor niveau van project of organisatie(-onderdeel)

    √  5 organisatieniveaus met elk 14 thema’s 

    √  Reactief, actief, pro-actief, co-creatief, innovatief

 

    Gebaseerd op Topprestatieprogrammering van
    Nelson & Burns.  Beschrijving in het verslag.

 

    Toetsing resultaten aan de praktijk in gesprek/workshop.

 

2. EXPLORE

Oorzaak en gevolg uitdiepen

 

 

    Een actueel thema verkennen

    √  met gelijk- of anders gestemden
    √  met relevante deskundigen 

    √  voor een genodigd publiek.

 

    Biedt inzicht en feedback  bij ontwikkel-
    processen en sluit aan bij de praktijk.

 

    Voorbeelden voor thema's:

    - draagvlak ontwikkelen        

    - meerwaarde verdienen      

    - innovatieve oplossingen     

    - pro-activiteit bevorderen   

    - vitaliteit 

    - duurzame inzetbaarheid  

    - balans sturing en ruimte  

    - in co-creatie verbinden

 

    Combinatie met Find ▼ mogelijk.

 

√  

    Met belanghebbenden aan één tafel

    √  rond een dilemma, thema of project

    √  verschillende invalshoeken belichten

    √  in een talkshow, met presentator

    √  naar keuze met of zonder publiek

 

    Biedt inzicht en oplossingen voor kansen en
    dilemma's en geeft zichtbaarheid aan
    mensen, initiatieven, visies en prestaties.

 

     Met mogelijkheid tot audio of

     video- opname

    √  in studio of op locatie

    √  resultaten zichtbaar voor doelgroep of
        stakeholders

    √  naar wens verspreiding in (sociale) media

 

    Combinatie met Meet ▲ mogelijk.

 

 

    Inspirerende simulaties om in korte tijd:

    √  met plezier, uitdaging en inzichten    

    √  in een nieuwe realiteit te leren 

    √  op scenario’s en knelpunten te reflecteren

    √  met een beroep op verschillende talenten 

    √  op maat voor kleine en grote groepen 

 

    Biedt inzicht in kwaliteiten en waarden 

    √  onderdeel van opleiding en werving

    √  leiderschaps- en teamontwikkeling 
    √  richting aan beleidsverandering/-doelen

 

 

    Met o.m. de mobiele escaperoom op locatie
    om in een pressurecook teamkwaliteiten en
    valkuilen te verhelderen. Voor 5 t/m 15 
    personen.

 

 

 

 

 

     ZIT-CHECK INDIVIDU

    √  Voor leidinggevenden en andere
        professionals

    √  7 bouwstenen met elk 6 eigenschappen

    √  Met 360° feedback

    √  inzicht in cultuurpercepties deelnemers

 

    Op basis van onderzoek naar kwaliteiten van

    Nelson Mandela, waarvan voorbeelden in
    verslag.

 

     ZIT-CHECK ORGANISATIE

    √  Voor niveau van project of organisatie

        (-onderdeel)

    √  5 organisatieniveaus met elk 14 thema’s 

    √  Reactief, actief, pro-actief, co-creatief,
        innovatief

 

    Gebaseerd op Topprestatieprogrammering
    van Nelson & Burns.  Beschrijving in het
    verslag.

 

    Toetsing resultaten aan de praktijk in
    gesprek/workshop.

 

   Vitaliteit
   Empathisch
   Helicopterview
   Lerende houding
   Voortouw nemen
   Bruggen bouwen
   Vernieuwend
 Zelfvertrouwen
 Passie
 Procesinzicht
 Integer
 Ruimte laten
 Inzicht geven
 Liefdevol
Zie hier totaal:  
   Effectief leiderschap
   Realistische planning
   Succesvol veranderen
   Initiatiefruimte
   Soepele implementaties
   Open communicatie
   Lerende cultuur
 Inzicht in talenten
 Afgestemde structuur
 Creativiteit managen
 Teamgeest bevorderen
 Vitale energie
 Zichtbare motivatie
 Haalbare doelen
Zie hier totaal:  
Benieuwd hoe je (team) functioneert?
Informeer naar een vrijblijvende analyse of verkenning

GEEN ACTIE ZONDER INTERACTIE